Windykacja na Ukrainie.

Zapraszamy do naszej strony: http://windykacjanaukrainie.eu/

W ramach usługi podejmujemy na rzecz naszych klientów wszelkie skuteczne działania zmierzające do wyegzekwowania od dłużnika należnych im kwot.

Proces polubowny. W ramach windykacji przedsądowej:  ustalenie danych adresowych dłużnika, motywacja dłużnika do zapłaty należności, zabezpieczenie długu, kontakt z dłużnikiem, przygotowanie dokumentów potrzebnych do rozpoczęcia postępowania sądowego. Na tym etapie przeprowadzamy czynne rokowania z dłużnikiem, mające na celu doprowadzenie do dobrowolnego uregulowania przez niego należności. Zajmujemy się również gromadzeniem informacji o sytuacji ekonomicznej i rynkowej dłużnika, wiadomości te wykorzystujemy w negocjacjach.

Postępowanie sądowe. Windykacja sądowa i nadzór nad egzekucją komorniczą to główny obszar działalności naszej kancelarii. Windykacja sądowa przeprowadzana jest w momencie, kiedy zawiodą polubowne sposoby odzyskania wierzytelności. Kancelaria prawna „Polus” wykonuje wszelkie czynności formalnoprawne związane z przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do wszczęcia procesu i zapewnia klientowi reprezentację procesową aż do uzyskania nakazu zapłaty oraz tytułu wykonawczego, kończącego postępowanie sądowe.

Postępowanie egzekucyjne. W ramach postępowania egzekucyjnego współpracujemy ze służbą przymusowego wykonywania Ukrainy, prowadząc nadzór nad działaniami oraz podejmując we własnym zakresie czynności zmierzające do ujawnienia majątku dłużnika, mogącego być przedmiotem skutecznej egzekucji. Profesjonalna i ścisła współpraca z organami egzekucyjnymi skutkuje wysoką ściągalnością należności.

Przedstawiony powyżej katalog naszych działań, oczywiście nie wyczerpuje wszystkich naszych możliwości i czynności, jakie możemy podjąć. Nasze wieloletnie doświadczenie pozwala na dobór właściwych metod i sposobów windykacji, odpowiednich do konkretnej sprawy.

Zapraszamy do naszej strony: http://windykacjanaukrainie.eu/

______________________________________________________________________________________________ 

+48504910066
E-mail:  biuropolus@gmail.com
Create your website with WordPress.com
Rozpocznij
%d blogerów lubi to: