Windykacja na Ukrainie.

http://www.windykacjanaukrainie.pl

W ramach usługi podejmujemy na rzecz naszych klientów wszelkie skuteczne działania zmierzające do wyegzekwowania od dłużnika należnych im kwot.

city lights night buildings
Photo by Skitterphoto on Pexels.com

Proces polubowny.

W ramach windykacji przedsądowejustalenie danych adresowych dłużnika, motywacja dłużnika do zapłaty należności, zabezpieczenie długu, kontakt z dłużnikiem, przygotowanie dokumentów potrzebnych do rozpoczęcia postępowania sądowego.
Na tym etapie przeprowadzamy czynne rokowania z dłużnikiem, mające na celu doprowadzenie do dobrowolnego uregulowania przez niego należności. Zajmujemy się również gromadzeniem informacji o sytuacji ekonomicznej i rynkowej dłużnika, wiadomości te wykorzystujemy w negocjacjach.

Postępowanie sądowe.

Windykacja sądowa i nadzór nad egzekucją komorniczą to główny obszar działalności naszej kancelarii. Windykacja sądowa przeprowadzana jest w momencie, kiedy zawiodą polubowne sposoby odzyskania wierzytelności.

Kancelaria prawna „Polus” wykonuje wszelkie czynności formalnoprawne związane z przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do wszczęcia procesu i zapewnia klientowi reprezentację procesową aż do uzyskania nakazu zapłaty oraz tytułu wykonawczego, kończącego postępowanie sądowe.

Postępowanie egzekucyjne.

W ramach postępowania egzekucyjnego współpracujemy ze służbą przymusowego wykonywania Ukrainy, prowadząc nadzór nad działaniami oraz podejmując we własnym zakresie czynności zmierzające do ujawnienia majątku dłużnika, mogącego być przedmiotem skutecznej egzekucji. Profesjonalna i ścisła współpraca z organami egzekucyjnymi skutkuje wysoką ściągalnością należności.

 

Przedstawiony powyżej katalog naszych działań, oczywiście nie wyczerpuje wszystkich naszych możliwości i czynności, jakie możemy podjąć. Nasze wieloletnie doświadczenie pozwala na dobór właściwych metod i sposobów windykacji, odpowiednich do konkretnej sprawy.


Zapraszamy do naszej strony internetowej: http://www.windykacjanaukrainie.pl


Kontakt:    

Kancelaria Polus: 

Tel:         +48504910066                                             

E-mail:  biuropolus@gmail.com       

biuro@windykacjanaukrainie.pl

Adres:
Kancelaria „Polus” 

m. Warszawa, ul. Przylesie 3, FUP, s. p. 35, 03-153

 

Reklamy
Create your website at WordPress.com
Rozpocznij
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close